Jitkov a jednodenní výlet do Železných hor
1. - 3. října 2010


Páteční večeře

V sobotu ráno vyrážíme z Podmoklan


Houby normální


Houby divnější


Počasí vyšlo dobře

První chráněný strom

Foceno zevnitř stromuV pozadí Chotěboř


Břízové stromořadí

Na vrcholu VestecPak jsme trochu bloudili


Další památný strom

V pozadí vrchol Krásný s vysílačem


Dům, co se někomu líbil

Kdo neměl dobré boty, měl smůlu

Hrobka


Další památný strom

Tvrz


Myslím, že to znělo jako: "Ať žijí Poloméďové! Hurá!"Pár informací, co zjistil Kája:

Hrobka Kustošů - Lipka
Nedaleko lipeckého zámku, oplocena nízkým plotem, je hrobka lipeckých vladyků a pánů z rodu Kustošů. Nachází se na místě, kde dříve býval hřbitov, posvátné místo našich předků. Pohřebiště i sbor jednoty bratrské založil na lIpce Jan Kustoš ze Zubřího a Lipky. Hrobka byla do této pododby uvedena v roce 1936. Krypta byla vyčištěna, ostatky lidských koster byly uloženy do kovové rakve a klenba hrobky byla zesílena a zcela uzavřena. Byla postavena kamenná zeď, do které jsou vsazeny čtyři pískovcové náhrobní kameny, které původně ležely na zemi a zakrývaly kryptu. Na náhrobcích jsou reliéfy postav ve španělském kroji. Zobrazují Jana Kustoše a jeho ženu Dorotu. Další dva, menší, představují dětské postavy s erbem rodu Kustošů. Před náhrobky stojí kamenný kříž s letopočty a nápisem.

Tvrz Lipka
Lipka se nachází na kopci jižně od Bradla. V okolí rostlo mnoho lip – od nich název Lipka. Již v dávných dobách zde stála mohutná tvrz. První písemná zpráva o lipeckém panství je z roku 1303. Majitelem byl Prošík, který byl starostou rodu vladyků z Lipky. Lipečtí vladykové zbohatli a rodinný majetek zvětšili koupí okolních i vzdálenějších vesnic a statků. Koncem XV.stol. se na panství vystřídalo několik vladyckých rodů: Tamchynové z Doubravic, Sobkové z Kornic a významný rod Kustošů ze Zubří a Lipky, který dosáhl i hraběcího titulu. Tamní tvrz nechali Kustošové přestavět na zámek, zbudovali nový dvůr a rodinnou hrobku. Za jejich působení byly na Lipce lázně, pivovar a stavěl se i kostel. Lipku vlastnili od roku 1557 až do roku 1715, kdy prodali lipecké panství hraběti ze Schönfeldu. Ten požádal o přiřazení lipeckého panství z čáslavského do chrudimského kraje. Po jeho smrti byla Lipka připojena k panství nasavrckému. Roku 1754 se stal novým majitelem Jan Adam Auersperg, který nechal zámek opravit. Z této doby se zčásti dochovala barokní štuková výzdoba stropů v prvním patře . Restaurovaný objekt byl využíván jako lovecký zámek. Od konce 18. století nebyl zámek udržován a sloužil jako sýpka a skladiště. Jako zbytkový statek koupil Lipku od Auerspergů roku 1925 Jiří Liebermann. Na začátku druhé světové války byl majetek zkonfiskován. V období zakládání JZD byl zámek zabrán i s hospodářskými budovami pro hospodaření místního zemědělského družstva. Po roce 1989 byl zámek i pozemky vráceny paní Vlastě Kroupové, rozené Liebermannové a ta vše roku 1992 prodala.


Kája se loučí
Někdo se v noci nevyspal na špatné koberco-matraci, tak usnul na mechu