Malý nedělní výlet z Líšně do Ochozu u Brna
24. dubna 2011